ปุ๋ยยาแลคเตอร์ ขนาด 500 กรัม (เมทาแลกซิล)

Attribute:

ปุ๋ยยาแลคเตอร์ (เมทาแลกซิล) ใช้ป้องกันและกำจัดโรคเน่าในพืช

Share

โรคลำต้นเน่า - เชื้อสาเหตุ Phytophthora cyperi (Ideta), อัตราการใช้ 12 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร

  • วิธีใช้ : พ่นสารเคมีในระยะต้นพืชสูงประมาณ 1 เมตร จากนั้นพ่นห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์

โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ - เชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora (Butl.) Butl., อัตราการใช้ 40 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร

  • วิธีใช้ : พ่นสารเคมีให้ทั่วต้น เมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุกๆ 7 วัน
โรครากและโคนเน่า - เชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora (Butler) Butler, อัตราการใช้ 50-60 กรัม/ น้ำ 1 ลิตร
  • วิธีใช้ : พ่นสารเคมีให้ทั่วต้น ใช้ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาต้องถากเปลือกออกบางๆ จนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆเพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
โรคต้นเน่า - เชื้อสาเหตุ Pythium aphanidermatum อัตราการใช้ 10 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร
  • วิธีใช้ : พ่นสารเคมีให้ทั่วทั้งใบเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่ไม่สามารถรักษาต้นที่เป็นโรคแล้ว

โรคเน่าคอดิน - เชื้อสาเหตุ Phytophthora nicotianae B.de Hannvar.parasitica (Dast.) Waterh. และ Rhizoctonia solani Kuehn, อัตราการใช้ 7 กรัม/ เมล็ด 1 ก.ก.

  • วิธีใช้ : ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก

โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ - เชื้อสาเหตุ Phytophthora colocasiae Rac., อัตราการใช้ 2-3 กรัม/ต้น

  • วิธีใช้ : หยอดลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
โรคยอดเน่าหรือโคนเน่า - เชื้อสาเหตุ Phytophthora Parasitica Dastur., อัตราการใช้ 20-40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
  • วิธีใช้ : จุ่มหน่อพันธ์ก่อนปลูก หลังจากปลูก ป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ 2 เดือน
วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องให้แห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน : เมทาแลกซิล เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

Foliage

Vegetable and Herb

                        This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้