ปุ๋ยยาเทดะอะมิโนเม็ด 300 กรัม (Teda 300 G)

Attribute:

เป็นสารสกัดอินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมด สร้างขึ้นจากนวัตกรรมการแตกอนุภาคขนาดเล็กด้วยวิธีการสกัดที่ทันสมัย สามารถปลดปล่อยกรดอะมิโนได้อย่างต่อเนื่อง ดูดซึมเข้าเยื้อเยื่อพืชโดยตรง อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเสริมสร้างสมดุลแก่พืช และยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ

Share

วิธีใช้ : ใช้หว่านทางดิน ใส่ผักโตไว ใส่ดอกก็สวย ใส่ต้นไม้เขียวนาน เป็นปุ๋ยออแกนิคปลอดสารพิษ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ตั้นแต่ต้นกล้า - ต้นโตเต็มไว