วัสดุเพาะพีทมอส แบรด์ เอกะ (Peat moss by AGA)

Attribute:

(สนใจสินค้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ปราศจาก แมลง เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย มีแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้า มีค่า PH เป็นกลาง

Size (ขนาด)

1 ลิตร 3 ลิตร 10 ลิตร

Share