ถาดปลูกหรือเพาะต้นกล้า แบบ 804 (Tray plug 804)

Attribute:

ถาดปลูกพิเศษที่สามารถแยกชิ้นส่วนถาดได้ 1 ถาดสามารถเพาะได้ครั้งละ 32 ต้น โดยจะสามารถแยกชุดต้นกล้าออกเป็น 8 ชุด ชุดละ 4 ต้น

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy