อลิสซั่ม วันเดอร์แลนด์ 500 เมล็ด

Attribute:

วันเดอร์แลนด์ ทรงพุ่มขนาดเล็ก แนะนำปลูกหลายต้นต่อกระถาง ปลูกเป็นกระถางแขวน หรือปลูกแซม ในกระถางผสมกับดอกไม้ชนิดอื่น ย้ายปลูกลงแปลงเพื่อเป็นขอบแปลงหรือคลุมดิน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

Color (สี)

Mix Deep Purple Deep Rose Larvender Pink White Blue

Categories : Flower Seed Alyssum

Share

ขนาดดอก 
0.5 ซม.


ความสูงต้น
8-10 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
10-15 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ 
ไม่ต้องกลบ


จำนวนวันที่งอก
3-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
55-60 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร 
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย 
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ  
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy