กระถางขุยมะพร้าว ขนาด 10 นิ้ว (Coconut Flak Pot)

คุณสมบัติสินค้า:

กระถางทำจากขุยมะพร้าว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย้ายปลูกพร้อมกระถางขุยมะพร้าวได้เลย ระบายน้ำและอากาศได้ดี รากต้นกล้าสามารถหาอาหารได้สะดวก

Size (ขนาด)

8.5 เซนติเมตร 9 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร

Share