Best Seller

ถาดปลูกต้นกล้า แบบชุด 40F (Tray plug 40F)

คุณสมบัติสินค้า:

ถาดปลูกพิเศษที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ สามารถแยกชุดต้นกล้าออกเป็น 10 ชุด ชุดละ 4 ต้น รวม 40 ต้น เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อต้นกล้า ใช้แทนถุงดำได้

Share

กว้าง x ยาว x สูง : 26.5 x 52 x 10 cm