ถาดปลูกหรือเพาะต้นกล้า แบบ 804 (Tray plug 804)

คุณสมบัติสินค้า:

ถาดปลูกพิเศษที่สามารถแยกชิ้นส่วนถาดได้ 1 ถาดสามารถเพาะได้ครั้งละ 32 ต้น โดยจะสามารถแยกชุดต้นกล้าออกเป็น 8 ชุด ชุดละ 4 ต้น

Share