ถาดเพาะต้นอ่อน แบบมีฝาปิด (Sprouted Tray )

คุณสมบัติสินค้า:

ถาดเพาะต้นอ่อนสำหรับทำอาหาร นิยมใช้มากในครัวเรือน และผู้ที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก มีฝาปิดถาดที่กันเมล็ดทำให้ช่วยเก็บรักษาความชื่นได้ดี

Share