เวอร์บีน่า ออพเซสชั่น 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Obsession ออพเซสชั่น เวอร์บีน่าที่มีทรงพุ่มกลมมน แตกกิ่งก้านดี สีสดและมีหลากหลายสีมาก ออกดอกเร็วพร้อมกันทั่วทั้งต้น ทนต่อโรคราน้ำค้าง สามารถปลูกในสภาพอากาศร้อนได้

Color (สี)

Mix Apricot Blue with Eye Burgundy with Eye Coral with Eye Crimson with Eye Light Blue with Eye Lilac Pink Red Red with Eye Scarlet White Wtister Purple Twister Red

Share

ขนาดช่อดอก
5-7 ซม.

ความสูงต้น
12-15 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
25-30 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ

จำนวนวันที่งอก
5-7 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
90-95 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว