ไวโอล่า ซอร์เบ็ท 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Sorbet ซอร์เบท์ เป็นที่นิยมมายาวนาน แตกกิ่งก้านดีมาก ทำให้ได้ดอกดก ออกดอกต่อเนื่อง เมื่อปลูกลงดินทรงพุ่มจะแผ่คลุมดินได้เร็ว ชอบอากาศเย็น สีให้เลือกมากมาย และมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สีใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

Color (สี)

Beaconsfield Blue Heaven Blueberry Cream Carmine Rose Delft Blue Lavender Vein Lemon Blueberry Swirl Marina Orange Jump Up Orange Orchid Rose Beacon Purple Face Purple Ice Purple Raspberry White Yellow Blotch Yellow Jump Up Yellow Frost White Jump Up Blue Blotch Antique Shade Yellow YTT Select Mix Jump Up Mix Lemon Parfait Mix Blackberry Black Delidht Black Jump up Coconut Swirl Fire Denim Jump Up Lavender Bright Eye Lavender Pink Lemon Chiffon Lemon Ice Blotch Lemon Jump up Lilac Ice Icy Blue Midnight Morpho Peach Melba Phantom Pink Halo Pink Wing Primrose Blotch Red Blotch Ruby&Gold Babyface White Blotch Violet Beacon

Share

ขนาดดอก
2.5-3.0 ซม.


ความสูงต้น
10-13 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
10-15 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
4-5 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
90-100 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว