ชบา ฮันนีมูน 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Honeymoon ฮันนีมูน ชบา ที่ปรับปรุงให้มีคุณภาพ เมล็ดดีได้มาตรฐาน สีสันสดใส สามารถใช้สารควบคุม การเจริญเติบโตเพื่อควบคุมทรงต้นให้ใช้เป็นไม้กระถางที่มีขนาดพอเหมาะ หากย้ายปลูกลงแปลงจะได้ต้นสูง มองเห็นได้ในระยะไกล ปลูกเป็นกลุ่มจะสวยมาก

Color (สี)

Mix Light Rose White With Eye Deep Red Rose

Share

ขนาดดอก
15-20 ซม.
 คลิกสั่งซื้อ
ความสูงต้น
60-80 ซม.


ทรงพุ่มกว้าง
50-60 ซม.


กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ


จำนวนวันที่งอก
5-7 วัน


วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
15-20 วัน


วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
80-90 วัน


ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด


ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ


เหมาะสำหรับ
กระถาง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว