เวอร์บีน่า ออพเซสชั่น แคสเคด 100 เมล็ด

คุณสมบัติสินค้า:

Obsession Cascade ออพเซสชั่น แคสเคด เป็นเวอร์บีน่ากึ่งเลื้อย เหมาะสำหรับปลูกในกระถางขนาดใหญ่ แตกกิ่งก้านดีโดยไม่จำเป็นต้องเด็ดยอด ทนต่อโรคราน้ำค้าง

Color สี

Scarlet White Purple Shades with Eye Red with Eye Violet Twister Burgundy with Eye Burgundy Twister Pink Shades

Share

ขนาดช่อดอก
5-7 ซม.

ความสูงต้น
25-30 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
70-80 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
กลบ

จำนวนวันที่งอก
5-7 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25-30 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
100-120 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง, ประดับแปลง
 
ฤดูกาลปลูก
ฤดูหนาว