Calibrachoa คาลิบราโคว์
                             Cabloom คาบลูม  เป็นพืชคนละชนิดกับพิทูเนีย เพราะดอกคล้ายกัน ดอกคาลิบราโคว์จะเล็กกว่า คาบลูมเป็นคาลิบราโคว์ ชนิดแรกที่ผลิตจากเมล็ด แข็งแรงแตกทรงพุ่มได้ดี ทนต่อสภาพอากาศร้อน ให้ดอกดก สีสวยออกดอกต่อเนื่อง การเด็ดยอดจะช่วยให้แตกทรงพุ่มได้ดียิ่งขึ้น

CLB203 White

CLB204 Yellow

CLB205 Denim

CLB206 Blue

CLB207 Cherry

CLB208 Coral

CLB209 Light Pink Blast

CLB210 Orange

CLB211 Pink

ขนาดดอก1.5-2.0 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก30-35 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูร้อน, ฤดูหนาว 

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

 Foliage

 Vegetable and Herb

    Seed Technology