ทุกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เราคัดสรร คือ " เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด "
โดยคัดเลือกสายพันธ์ุดอกไม้จากนักปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลก สู่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศของไทย

    

Aga Event 

VDO and Information
The Easy Garden | ปลูกดอกไม้...ง่ายนิดเดียว | EP.1
"เพาะเมล็ดอย่างไรให้รอด" 
The Easy Garden | ปลูกดอกไม้...ง่ายนิดเดียว | EP.2 
"การดูแลต้นกล้า"
Everyday Flower | ทุกๆวัน มีดอกไม้ | EP.1
"แปลงผลิตดอกไม้ฝีมือคนไทย"
Discount coupons
5%
When purchase over ฿ 500 Terms
CODE :
AGANEW002
Available from 1/08/2021
Copy code
Discount coupons
Free shipping
When purchase over ฿ 100 Terms
CODE :
AGANEW001
Available from 1/08/2021
Copy code

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

 Foliage

 Vegetable and Herb

    Seed Technology