ทำไมต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ของ AGA AGRO
            เมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่ายมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
            เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ได้ผ่านการปลูกทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราคัดเลือกมานั้น สามารถปลูกได้จริงในสภาพอากาศเมืองไทย
            มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมล็ดพันธุ์ดอกไม้คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา และมีเทคนิคใหม่ๆในการปลูกให้แก่ลูกค้าเสมอ
            ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ชั้นนำทั่วโลก 
            สามารถนำพันธุ์ดอกไม้พันธุ์เปิดตัวใหม่ล่าสุด มาจัดจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมกับประเทศอื่นๆได้
            มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายสินค้าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย