ทุกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เราคัดสรร คือ " เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด "
โดยคัดเลือกสายพันธ์ุดอกไม้จากนักปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลก สู่เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศของไทย

เอกะ อีเว้นท์
The Easy Garden | ปลูกดอกไม้...ง่ายนิดเดียว | EP.1
"เพาะเมล็ดอย่างไรให้รอด" 
The Easy Garden | ปลูกดอกไม้...ง่ายนิดเดียว | EP.2 
"การดูแลต้นกล้า"
Everyday Flower | ทุกๆวัน มีดอกไม้ | EP.1
"แปลงผลิตดอกไม้ฝีมือคนไทย"

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย