ข้อตกลงและเงื่อนไข

     ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายเกี่ยวกับสินค้า

การยกเลิกสินค้า

 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเท่านั้น (เบอร์ 053-142-565) และจะไม่รับทราบ หรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล หรือ Chat Live
 • ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุ หรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้า แล้วท่านไม่ชำระเงิน หรือแจ้งชำระเงินก่อน 24 ชั่วโมง นับจากที่สั่งซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ


การคืนสินค้า

 • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ,ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 • กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางไปรษณีย์ EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางเราเอง เช่น ของที่ส่งให้ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้นทางเรา ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดย บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 • เมื่อท่านต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ sales@aga-agro.com , ช่อง Chat Live หรือหน้าติดต่อเรา แล้วแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำร้องของท่านแล้ว เราจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

การคืนเงิน

 • ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้
 • ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


*** หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน) ***

สินค้าที่เราไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินในกรณีต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเรา
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
 3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน ของลูกค้าเอง
 4. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 5. สินค้าที่เป็นของแถม หรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้