Disease and insect

ลูกค้าในหลายๆพื้นที่คงจะเริ่มสังเกตได้ว่าอุณหภูมิ และสภาพอากาศพอเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง ปัญหาที่สำคัญของชาวสวนดาวเรืองก็คือ เพลี้ยไฟ

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day