ความรู้คู่ชาวสวนดาวเรือง : เพลี้ยไฟ ศัตรูตัวร้าย ในหน้าแล้ง

2810 Views  | 

ความรู้คู่ชาวสวนดาวเรือง : เพลี้ยไฟ ศัตรูตัวร้าย ในหน้าแล้ง

  ความรู้คู่ชาวสวนดาวเรือง
              ช่วงนี้ลูกค้าในหลายๆพื้นที่คงจะเริ่มสังเกตได้ว่าอุณหภูมิและสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งแล้ว และปัญหาที่สำคัญของชาวสวนดาวเรืองก็คือ เพลี้ยไฟ

  เพลี้ยไฟ
               เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษ ณะคล้ายกันแต่ตัวอ่อนจะไม่ม ีปีก โดยปกติจะฟักเป็นตัวภายใน 2-3 วันและเริ่มดูดน้ำเลี้ยงของ พืช ต่อมา 4-5 วัน จะเริ่มเข้าดักแด้ หลังจากนั้นอีก 1-2 วัน ก็จะเจริญเป็นตัวโตเต็มวัย เพลี้ยไฟสามารถแพร่กระจายได ้รวดเร็วในฤดูร้อนช่วงที่อา กาศแล้ง

  อาการของดาวเรืองที่ถูกเพลี้ยไฟทำลาย
               ทำให้พืชไม่สามารถออกดอก หรือดอกแคระแกร็น กลีบเลี้ยงลายและแห้ง ยอดหงิก ใบบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต และจะแห้งตายในที่สุด

 วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
              ใช้สาร : อิมิดาโคลพริด, ฟิโพรนิล, อะบาเมกติน, สไปนีโทแรม , สตาร์เกิล จี เป็นต้น
แนะนำให้ใช้วิธีป้องกันโดยการหว่าน สตาร์เกิล จี บริเวณโคนต้น
              ใช้แผ่นกาว : แผ่นกาวดักแมลงสีเหลือง เพื่อล่อให้มาติดกับดัก และลดจำนวนเพลี้ยไฟ

 การใช้สารเคมี ให้พิจารณาถึงปริมาณเพลี้ยไฟว่ามีความรุนแรงขนาดไหน หลังฉีดพ่นแล้วให้ตรวจสอบดู อีกครั้งว่าจะปริมาณลดลงหรือไม่ ตลอดจนพืชอาศัยบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งสะสมด้วย แนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้า 8.00 น. - 10.00 น.

ขอขอบคุณความรู้ดีๆจาก

https:// www.rakbankerd.com/ agriculture/ page.php?id=8141&s=tblplant

#ดาวเรืองเอกะ #ดาวเรือง #Marigold

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

Foliage

Vegetable and Herb

                        This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy