Flowers Field Helianthus
ทุ่งดอกไม้ ทานตะวัน
 
                          วินเซนท์  Vincent  ทานตะวันที่ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ออกดอกเร็วดอกบานพร้อมกันทำให้ง่ายตอนเก็บเกี่ยว คุณภาพเมล็ดดีมาก อัตราการงอกสูง ได้ต้นกล้าที่สม่ำเสมอกว่าพันธือื่น ก้านดอกยาว แข็งแรง คอตั้งตรง เอกลักษณ์ที่สำคัญของวินเซนท์ คือกลีบดอกใหญ่ กลีบกว้าง ปลายมน เรียงว้อนกันสวย ไม่สูงเกินไปแม้ปลูกในวันยาวและไม่เตี๊ยเมื่อปลูกในวันสั้นat.

HLS401 Choice

HLS402 Fresh

HLS403 Pomelo

HLS404 Deep Orange DMR

HLS405 Choice Tangy

ขนาดดอก10-15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-80 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 20-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก10-15 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย45-55 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดเคลือบ
เหมาะสำหรับตัดดอก, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

                         Sunfinity ซันฟินิตี้  ทานตะวันสายพันธุ์ใหม่ที่ออกดอกทั่วทั้งทรงพุ่มและบานต่อเนื่อง อายุการใช้งานยาวนาน ทรงพุ่มแข็งแรง แตกกิ่งก้านได้ดีมาก ทรงพุ่มใหญ่ ทำให้จำนวนต้นต่อพื้นที่การใช้งานน้อย ทนร้อนและแล้งได้ดี

                         Dancing Sun แดนซิ่ง ซัน  ทานตะวันประดับแปลงที่จะออกดอกทั่วทั้งทรงพุ่มอย่างพร้อมเพรียงกัน กลีบดอกสีเหลืองตัดกับใจกลางดอกสีดำ ทำให้โดดเด่น การออกดอกมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นมีอายุที่ยาวนานกว่าทานตะวันทั่วไป สามารถเด็ดยอดเพื่อให้แตกกิ่งก้านและทำให้ดอกบานพร้อมกัน จะได้ปริมาณดอกที่เยอะขึ้น แต่ขนาดดอกจะเล็กลง

HLS711 Sunfinity Yellow Dark Cent

HLS231 Dancing Sun Yellow


Sunfinity ซันฟินิตี้Dancing Sun แดนซิ่ง ซัน
ขนาดดอก8-9 ซม.15-18 ซม.
ความสูงต้น35-35 ซม.100-120 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.70-80 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบกลบ
จำนวนวันที่งอก2-3 วัน2-3 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก10-15 วัน7-10 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย30-40 วัน45-50 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง กระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนปลูกในโรงเรือน) ทุกฤดู (ฤดูฝนปลูกในโรงเรือน)
  สั่งซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้า

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy