Petunia Grandiflora Compact พิทูเนีย พันธุ์ดอกขนาดใหญ่ ทรงต้นกะทัดรัด

                          EZ Rider อีซี่ ไรเดอร์ พิทูเนียพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะเตี้ยกะทัดรัดกว่าพิทูเนียพันธุ์ดั้งเดิม แต่ยังคงขนาดดอกใหญ่ จึงเหมาะสำหรับอากาศประเทศไทยที่มีอากาศร้อน เป็นสาเหตุทำให้พิทูเนียยืดง่าย แข็งแรงทนต่อโรค การที่ต้นเตี้ยทรงพุ่มไม่ยืดทำให้ขนส่งได้ปริมาณมาก และกิ่งก้านไม่หัก

PET300 Mix

PET331 Blue

PET332 Deep Pink

PET333 Deep Salmon

PET334 Red

PET335 Rose

PET336 White

ขนาดดอก8-9 ซม.
  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

Foliage

Vegetable and Herb

                        This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy