บานไม่รู้โรยต้นสูง มิกซ์

Attribute:

บานไม่รู้โรย ทนต่อสภาพอากาศร้อน สามารถปลูกประดับสวน หรือตัดดอกร้อยมาลัย

Share