บานไม่รู้โรยต้นเตี้ย มิกซ์

Attribute:

บานไม่รู้โรย ทนต่อสภาพอากาศร้อน สามารถปลูกประดับสวนหรือปลูกในกระถางและตัดดอกร้อยมาลัย

Share