แมงลัก หอมนวล 0.5 g.

Attribute:

ใบใหญ่ ดก มีกลิ่นหอม

Share

ใบใหญ่ ดก มีกลิ่นหอม