มะเขือไข่เต่าเขียว พระอินทร์ ซ. 0.5 g.

Attribute:

ผลทรงกลมรี ผิวสีเขียวเรียบเป็นมันมีลายสีเขียวเข้ม ขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ เนื้อแน่น กรอบ

Share