บวบเหลี่ยมชาญชัย ซ.1 g.

Attribute:

ผลสีเขียวสด ขนาดผลยาว 45-50 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 40 วัน หลังปลูก

Share