ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน ซ. 2g

Attribute:

ไม้เลื้อย ดอกขนาดใหญ่ ออกดอกทั้งปี ดอกอ่อนสามารถนำมาปรุงอาหารได้

Share


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy