ชมจันทร์ ซุปเปอร์มูน ซ. 2g

Attribute:

ไม้เลื้อย ดอกขนาดใหญ่ ออกดอกทั้งปี ดอกอ่อนสามารถนำมาปรุงอาหารได้

Share