พริกประดับ รับประทานได้ 100 เมล็ด

Attribute:

Edibled Pott Pepper พริกประดับทานได้ หลายพันธุ์

Color สี

Pot-a-peño Hot Burrito

Share