ฤษีผสม วิซาร์ด 100 เมล็ด

Attribute:

Wizard วิซาร์ด เป็นพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอและแตกกิ่งก้านใบได้ดี ดอกออกช้าทำให้มีอายุยาวนานในแปลงหรือกระถาง ใบขนาดกลางรูปหัวใจ เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มรำไร มีทั้งแยกสีและสีมิกซ์

Color สี

Categories : Foliage seed and Herbs

Share

ระยะเวลางอก
5 – 7 วัน

วันเพาะถึงวันย้ายปลูก
25 – 30 วัน
 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย
65 – 75 วัน

ความสูงของต้น
30 – 35 ซม.

ทรงพุ่มกว้าง
20 – 25 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะ
ไม่กลบ

ชอบแสงแด’/ร่มรำไร
ชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย
เมล็ดธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ
กระถาง,ประดับแปลง

ฤดูกาลปลูก
ทุกฤดู

Marigold Cut Flower

               Prime

               Twenty

               Vang Vieng

               Sunshine

Foliage

Vegetable and Herb

                        This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy