ฟักทอง ทองเทวา ซ.2 g.

Attribute:

ขนาดผล 27-35 เซนติเมตร ผิวผลเป็นลายข้าวตอก น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัมต่อผล ผลผลิต 3-3.5 ตันต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน หลังปลูก

Share


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy