พริก บูชิโด ซ.0.4 g.

Attribute:

ผลสีเขียวเข้ม ความยาว 9-10 เซนติเมตรต่อผล เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4-1.6 เซนติเมตรต่อผล มีความต้านทานต่อโรคที่เกิดทางดิน (Soil-borne disease) และทนต่อไวรัสใบด่างลาย (CMV)

Share

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy