ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท ซ.10g

Attribute:

ผักกาดขาวปลี ขอบใบหยิก ใบสีเขียวอ่อน ขนาดหัว สูง 30-40 เซนติเมตร อายุการเก็บเกี่ยว 45-50 วัน หลังปลูก

Share