กวางตุ้งฮ่องเต้ก้านขาว ขุนศึก ซ.0.15 g.

Attribute:

เมล็ดพันธุ์ ผักกาดกวางตุ้ง ขุนศึก 0.15 กรัม (โดยประมาณ 60 เมล็ด

Share