Interspeific Marigold ดาวเรืองฝรั่งเศสลูกผสม 
 
                          Endurance เอ็นดูแรนส์  ดาวเรืองฝรั่งเศสลูกผสม พันธุ์เดียวที่มีในตลาดตอนนี้ ดอกใหญ่กว่าดาวเรืองฝรั่งเศสทั่วไป ดอกบานเหนือทรงพุ่ม ต้นแข็งแรง สูงสม่ำเสมอ ออกดอกแล้วสามารถอยู่ได้นาน ดอกบานต่อเนื่อง

FMA851Endurance Yellow

FMA852 Endurance Orange

FMA853 Endurance Sunset Gold

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน

วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย