Agastache อากัสตาเช่

                             Arizona อาริโซน่า  เป็นไม้พุ่มทนร้อนที่ให้ดอกต่อเนื่องยาวนาน มีทั้งหมด 3 สี เป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี อายุต้นยาวนาน เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลงหรือใช้เป็นไม้กระถางได้ดี

AGA101 Sandstone

AGA102 Sun

AGA103 Sunset

ความยาวช่อดอก10-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น25-30 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม. 
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ 
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-90 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด 
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย