Alyssum อลิสซัม

                            Clear Crystal เคลียร์ คริสตัล  เป็นพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงให้มีโครโมโซมสี่คู่ (Tetraploid) เพื่อให้มีความแข็งแรง พุ่มใหญ่ ดอกใหญ่ เป็นช่อสวย มีกลิ่นหอม โดดเด่นมากเมื่อปลูกคลุมแปลงเป็นผืนใหญ่หรือปลูกลงกระถาง

ALY100MK Mix

ALY101 Lavender Shade

ALY102 Purple Shade

ALY103 White

ขนาดดอก0.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง10-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                           Wonderland วันเดอร์แลนด์  ทรงพุ่มขนาดเล็ก แนะนำปลูกหลายต้นต่อกระถาง ปลูกเป็นกระถางแขวน หรือปลูกแซม ในกระถางผสมกับดอกไม้ชนิดอื่น ย้ายปลูกลงแปลงเพื่อเป็นขอบแปลงหรือคลุมดิน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

ALY200 Mix

ALY202 Deep Purple

ALY203 Deep Rose

ALY204 Larvender

ALY205 Pink

ALY206 White

ALY207 Blue

ขนาดดอก 0.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น8-10 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง10-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ ไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ  กระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย