Alyssum อลิสซัม

                            Clear Crystal เคลียร์ คริสตัล เป็นพันธุ์ที่มีโครโมโซมสี่คู่ (Tetraploid) จึงทำให้ เคลียร์ คริสตัส มีความแข็งแรง พุ่มใหญ่ ดอกใหญ่ เป็นช่อสวย มีกลิ่นหอม โดดเด่นมากเมื่อปลูกคลุมแปลงเป็นผืนใหญ่ ปลูกตามโขดหิน ขอบแปลง หรือปลูกในกระถางแขวน

ALY100MK Mix

ALY101 Lavender Shade

ALY102 Purple Shade

ALY103 White

ขนาดดอก0.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง10-15 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย55-60 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย