Antirrhinum ลิ้นมังกร

                             Candy Showers แคนดี้ ชาวเวอร์  พันธุ์กึ่งเลื้อยที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นพันธุ์แรกของโลก จำหน่ายเป็นเมล็ด multi pelleted คือมีหลายเมล็ดในหนึ่งเมล็ดเคลือบ แนะนำให้ปลูกในกระถางใหญ่ 2-3 ต้นกล้าต่อกระถาง จะได้ทรงพุ่มใหญ่สวย ใช้เป็นไม้แขวนได้ ออกดอกต่อเนื่อง ชอบอากาศเย็น

ANT501 Deep Purple

ANT502 Orange

ANT503 Red

ANT504 Rose

ANT505 Yellow

ANT506 White

ความยาวช่อดอก8-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย 85-90 วัน
ชอบแสงแดด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, กระถางแขวน, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Floral Shower  ฟลอรัล ชาวเวอร์  ไม้กระถางพันธุ์เตี้ย ทรงพุ่มเล็กกะทัดรัด แตกกิ่งก้านดี ชอบอากาศเย็น มีหลากสี ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ที่มีสองสีผสมในดอกเดียว (Bicolor) มากกว่าพันธุ์อื่น และแต่ละสีจะออกดอกในเวลาไล่เลี่ยกัน

ANT100 Mix

ANT101 White

ANT102 Yellow

ANT104 Rose

ANT106 Fushia

ANT107 Scarlet

ANT103 Rose Pink

ANT105 Deep Bronze

ANT111 Coral Bicolor

ANT112 Lavender Bicolor

ANT113 Wine Bicolor

ANT114 Apricot Bicolor

ANT108 Crimson

ANT109 Lilac

ANT110 Purple

ANT115 Red and Yellow

ANT120 Bicolor Mix

ความยาวช่อดอก7-10 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น15-20 ซม. 
ทรงพุ่มกว้าง 15-20 ซม. 
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ 
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน 
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 25-30 วัน 
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-85 วัน 
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด 
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ 
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูหนาว 
                         Twinny ทวินนี่  ลิ้นมังกรต้นเตี้ย ดอกเปิด ปลูกในกระถาง หรือลงแปลง ถึงแม้ช่อดอกจะสั้นกว่าลิ้นมังกรทั่วไป แต่มีขนาดดอกใหญ่ส่งให้ช่อดอกอวบ โดดเด่นได้เช่นกัน มีหลายสีให้เลือกทั้งสีอ่อนนุ่มนวล และสีเข้ม ทำให้มีทางเลือกในการใช้สีในสวนดอกไม้มากขึ้น

ANT600 Mix

ANT603 Peach

ANT604 Rose

ANT605 Violet

ANT606 White

ANT607 Yellow Shade

ANT601 Apple Blossom

ANT602 Bronze Shade

ความยาวช่อดอก10-15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 25-30 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ  ไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก 4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย85-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ กระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                              Sonnet ซอนเน็ท  เหมาะสำหรับประดับแปลง แตกทรงพุ่มได้ดี ช่อดอกยาวแต่ไม่หนักมาก ไม่จำเป็นต้องค้ำต้น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีหลากหลายสีสัน สีสด และลำต้นแข็งแรง

ANT151 Carmine

ANT152 White

ANT153 Yellow

ANT154 Rose

ANT155 Burgundy

ANT156 Crimson

ANT157 Orange Scarlet

ANT158 Pink

ความยาวช่อดอก15-20 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น60-65 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก4-6 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-110 วัน
ชอบแสงแดด/ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย