Aster แอสเตอร์

                            Pot and Patio พอท แอนด์ พาทิโอ  พันธุ์ต้นเตี้ย เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง ด้วยความสูงเพียง 15 ซม. ทรงพุ่มกะทัดรัด ออกดอกซ้อน โดยไม่ต้องให้ไฟเพิ่มในวันสั้นหรือฤดูหนาว มีให้เลือก 4 เฉดสี ใช้ปลูกผสมผสานกับดอกไม้ชนิดอื่นได้ดี

AST111 Blue

AST112 Pink

AST113 Scarlet

ขนาดดอก6-7 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น10-15 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-8 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย90-100 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย