Bacopa บาโคป้า

                            Topia โทเปีย  ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยให้ดอกขนาดเล็กทั่วทั้งทรงพุ่ม และให้ดอกต่อเนือง ออกดอกได้ดีในสภาพอากาศเย็น สามารถตัดแต่งเพื่อให้ประดับได้นานยิ่งขึ้น นิยมปลูกเป็นไม้กระถางชนิดเดียวและหลายชนิดด้วยกัน

BAC103 Pink I

BAC103 Pink II

ขนาดดอก1-1.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ กลบ
จำนวนวันที่งอก5-8 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน

ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับ กระถาง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย