Begonia Boliviensis บีโกเนีย โบลิเวียนซิส

                      Bossa Nova บอสโนว่า  บีโกเนียชนิดใหม่ ทนสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าบีโกเนียชนิดอื่น โตช้าแต่อยู่ได้นานกว่าบีโกเนียทั่วไป เหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางแขวน ดึงดูดสายตาด้วยดอกขนาดใหญ่สีสดตัดกับใบเรียวสีเขียวเข้ม สามารถปลูกได้ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ข้อแนะนำ ถ้าได้รับแสงมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยกระตุ้นให้ออกดอกเร็วและมากขึ้น ควรปลูกในกระถางขนาด 8 นิ้วขึ้นไป

BEG410 Mix

BEG411 Orange

BEG412 Red

BEG413 Rose

BEG414 White

BEG415 Pure White

BEG417 Pink Glow

ขนาดดอก5-8 ซม.   สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น30-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง40-50 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ ไม่ต้องกลบ
จำนวนวันที่งอก12-14 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก55-60 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย 165-185 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด/ร่มรำไร
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดแพลเล็ต 
เหมาะสำหรับกระถาง
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย