Cabbage Ornamental กะหล่ำประดับ

                          Pigeon พีเจ้นท์  กะหล่ำประดับใบมน ใบที่เรียงซ้อนกันแน่นอย่างเป็นระเบียบในแต่ละชั้น ทำให้ไม้ประดับพันธุ์นี้ดูแข็งแรงสมบูรณ์ สีเขียวเข้มของขอบใบด้านนอก ช่วยขับให้สีของใบอ่อนที่อยู่ใจกลางดูเด่นชัดมากขึ้น เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง และตกแต่งภูมิทัศน์

CAB101 Pigeon Purple

CAB102 Pigeon Red

CAB103 Pigeon Victoria

CAB104 Pigeon White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                          Osaka โอซาก้า  กะหล่ำประดับใบหยักมนสายพันธุ์นี้ จะให้สีที่ตัดกันอย่างชัดเจนระหว่างใบอ่อนและใบแก่ การจัดเรียงของใบแน่นแสดงถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ของต้น

CAB400 Osaka Mix

CAB401 Osaka Pink

CAB402 Osaka Red

CAB403 Osaka White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ กลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                         Peacock พีค็อก  กะหล่ำประดับสายพันธุ์นี้ มีลักษณะใบที่แตกต่างจากกะหล่ำประดับสายพันธุ์อื่นตรงที่ ใบมีลักษณะเป็นฝอยคล้ายฟันเลื่อย หรือขนนกยูง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่มีน้ำขังอยู่บนใบ ไม่ก่อให้เกิดโรคใบเน่าได้ง่าย

CAB201 Red

CAB202 White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                         Nagoya นาโกย่า  กะหล่ำประดับที่มีลักษณะใบหยิกละเอียด สีตรงกลางจะเด่นชัดขึ้น เมื่ออากาศเย็นเฉลี่ยที่ 12 - 15 องศา จึงเหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูหนาว ในพื้นที่สูงที่มีสภาวะอากาศที่เหมาะสม

CAB300 Mix

CAB301 Red

CAB302 Rose

CAB303 White

ขนาดดอก 20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                              Kamome คาโมเม่  ชอบสภาพอากาศเย็นเหมือนนาโกย่า ใบหยิกฝอยมากกว่า สีแดงจะเข้มกว่านาโกย่า

CAB501 Pink

CAB502 Red

CAB503 White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                      Yogohama โยโกฮาม่า  กะหล่ำประดับใบหยักสายพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยลักษณะของใบที่ไม่เหมือนใครทรงต้นกะทัดรัด แข็งแรง ชอบอากาศเย็น สีจะเด่นชัด เมื่ออากาศเย็นประมาณ 10-15 °C จึงเหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูหนาว เหมาะสำหรับลงแปลงและไม้กระถาง

CAB771 Yogohama Red

CAB772 Yogohama White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง23-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ กระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 

   เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

   เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย

  AGA Flower and Winter Chill Day