Cabbage Ornamental กะหล่ำประดับ

                          Pigeon พีเจ้นท์  กะหล่ำประดับใบมน ใบที่เรียงซ้อนกันแน่นอย่างเป็นระเบียบในแต่ละชั้น ทำให้ไม้ประดับพันธุ์นี้ดูแข็งแรงสมบูรณ์ สีเขียวเข้มของขอบใบด้านนอก ช่วยขับให้สีของใบอ่อนที่อยู่ใจกลางดูเด่นชัดมากขึ้น เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลง และตกแต่งภูมิทัศน์

CAB101 Pigeon Purple

CAB102 Pigeon Red

CAB103 Pigeon Victoria

CAB104 Pigeon White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                          Osaka โอซาก้า  กะหล่ำประดับใบหยักมนสายพันธุ์นี้ จะให้สีที่ตัดกันอย่างชัดเจนระหว่างใบอ่อนและใบแก่ การจัดเรียงของใบแน่นแสดงถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ของต้น

CAB400 Osaka Mix

CAB401 Osaka Pink

CAB402 Osaka Red

CAB403 Osaka White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง 25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะ กลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก 20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                         Peacock พีค็อก  กะหล่ำประดับสายพันธุ์นี้ มีลักษณะใบที่แตกต่างจากกะหล่ำประดับสายพันธุ์อื่นตรงที่ ใบมีลักษณะเป็นฝอยคล้ายฟันเลื่อย หรือขนนกยูง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่มีน้ำขังอยู่บนใบ ไม่ก่อให้เกิดโรคใบเน่าได้ง่าย

CAB201 Red

CAB202 White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.

กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                         Nagoya นาโกย่า  กะหล่ำประดับที่มีลักษณะใบหยิกละเอียด สีตรงกลางจะเด่นชัดขึ้น เมื่ออากาศเย็นเฉลี่ยที่ 12 - 15 องศา จึงเหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูหนาว ในพื้นที่สูงที่มีสภาวะอากาศที่เหมาะสม

CAB300 Mix

CAB301 Red

CAB302 Rose

CAB303 White

ขนาดดอก 20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                              Kamome คาโมเม่  ชอบสภาพอากาศเย็นเหมือนนาโกย่า ใบหยิกฝอยมากกว่า สีแดงจะเข้มกว่านาโกย่า

CAB501 Pink

CAB502 Red

CAB503 White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย65-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก ฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 
                      Yogohama โยโกฮาม่า  กะหล่ำประดับใบหยักสายพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยลักษณะของใบที่ไม่เหมือนใครทรงต้นกะทัดรัด แข็งแรง ชอบอากาศเย็น สีจะเด่นชัด เมื่ออากาศเย็นประมาณ 10-15 °C จึงเหมาะสำหรับปลูกในช่วงฤดูหนาว เหมาะสำหรับลงแปลงและไม้กระถาง

CAB771 Yogohama Red

CAB772 Yogohama White

ขนาดดอก20-25 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง23-25 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับ กระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว ปลูกในพื้นที่สูง 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย