Calendula คาเลนดูล่า

                         Calypso คาลิปโซ่  สายพันธุ์ไม้กระถาง ทรงพุ่มเล็กกะทัดรัด ดอกใหญ่สีสด เตะตาด้วยใจดอกสีดำ กลีบดอกเรียงชิดแน่นเป็นระเบียบ

CAL200 Mix

CAL201 Orange Black Center

CAL202 Yellow Black Center

CAL204 Clear Orange

ขนาดดอก6.5-7.5 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น23-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก 3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 
                          Costa คอสต้า  ปรับปรุงและคัดเลือกใหม่ ให้มีความสม่ำเสมอในทรงต้น การออกดอกและความซ้อนของดอก มีสีใหม่คือ สีเหลืองอ่อนช่วยส่งเสริมให้สีเหลืองและสีส้มเด่นมากขึ้น

CAL300 Mix

CAL301 Costa Orange

CAL302 Yellow

CAL303 Light Yellow

ขนาดดอก6.5-7.5 ซม.
  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น20-25 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-80 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกฤดูหนาว 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย