Canna พุทธรักษา

                         Tropical ทรอปิคอล  พันธุ์แรกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์พื้นเมือง ดอกใหญ่ชูช่ออยู่เหนือลำต้น มีความสูงสม่ำเสมอ เจริญเติบโตดีในสภาพอากาศร้อน

CNN105 Yellow

CNN104 White

CNN103 Salmon

CNN102 Rose

CNN101 Red

CNN100 Bronze Scarlet

ความยาวช่อดอก10-12 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น 35-55 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                              South Pacifica เซาท์แปซิฟิก  สีสดตัดกับใบสีเขียว ออกดอกต่อเนื่อง ควรปลูกในกระถางใหญ่ เนื่องจากแตกกอได้ดี ลำต้นอวบแข็งแรง ช่อดอกใหญ่

CNN201 Rose

CNN201 Scarlet

CNN202 Ivory

CNN204 Orange

ความยาวช่อดอก10-13 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น50-55 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย95-105 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Cannova แคนโนว่า  ดอกพุทธรักษาลูกผสม ที่มีความสม่ำเสมอทั้งทางด้านความสูง ขนาดทรงพุ่มและการออกดอก พัฒนาพันธุ์เพื่อให้ปลูกได้ในทุกสภาพอากาศ ต้นค่อนข้างสูงแต่สามารถปลูกในกระถางได้ และจะสูงกว่าพันธุ์ เซาท์ แปซิฟิก แคนโนวาจะมี 2 สีที่มีใบสีดำ(สีบรอนซ์) คือสีบรอนซ์ออเรนจ์ และบรอนซ์สคาร์เลต ซึ่งจะขับสีดอกให้โดดเด่นขึ้น

CNN220 Mix

CNN221 Mango

CNN222 Rose

CNN223 Yellow

CNN224 Lemon

CNN232 Scarlet

CNN225 Bronze Scarlet

CNN229 Bronze Orange

ขนาดดอก12- 15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น70-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-45  ซม.
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย80-100 วัน
ชอบแสงแดด/ร่มรำไรชอบแสงแดด
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย