Celosia Cristata หงอนไก่

                       Armor อาร์มอร์  ช่อดอกใหญ่ ขดกันเป็นเกลียวแน่น  สีสดแม้ปลูกกลางแจ้ง ใบใหญ่ ทรงพุ่มสวย เล็กกะทัดรัด ปลูกได้ทุกภูมิภาคทั้งในสภาพอากาศร้อนและเย็นแต่ถ้าอากาศเย็นจะให้สีที่สดกว่า

CEL150 Mix

CEL151 Red

CEL152 Yellow

CEL153 Orange

CEL154 Purple

ขนาดดอก12-13 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Orient โอเรียนท์  ที่มีทรงต้นหนาและแข็งแรง ช่อดอกใหญ่ กลมแน่น สีสวยสด ออกดอกเหนือทรงพุ่ม

CEL141 Red

CEL142 Pink

ขนาดดอก13-15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น35-40 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-70 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                         Brainiac เบรนนิแอค  หงอนไก่พันธุ์ใหม่ได้รับการปรับปรุงให้ทรงพุ่มกะทัดรัด ไม่เก้งก้าง ลำต้นแข็งแรง ทนร้อน สีสด สามารถปลูกเป็นต้นเดียวในกระถางขนาดเล็ก หรือปลูกหลายต้นในกระถางขนาดใหญ่ ผสมสีออกมาได้อย่างสวยงาม

CEL450 Maxi Mix

CEL451 Lightning Yellow

CEL452 Mad Magenta

CEL453 Raven Red

CEL454 Think Pink

ขนาดดอก10-13 ซม.  สั่งซื้อสินค้า 
ความสูงต้น15-20 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง15-20 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก15-20 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดธรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู 
                          Prestige เพรสทีจ หงอนไก่สีแดงสดตัดกับใบสีเขียวบรอนซ์ ต้นสูง 30-35 ชม. ทำให้เวลารดน้ำดินไม่กระเด็นเปื้อนดอก ดอกดกและกลมใหญ่ เหมาะสำหรับปลูกประดับแปลงเป็นผืนใหญ่

CEL390 Red

ขนาดดอก6-8 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น30-35 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง20-25 ซม.
จำนวนวันที่งอก3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย60-65 วัน

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย