Cleome เสี้ยนฝรั่ง

                             Sparkler สปาร์คเลอร์  เสี้ยนฝรั่งพันธุ์ลูกผสม (F1) ที่ให้อัตราความงอกสูงมากกว่าพันธุ์ผสมเปิด ต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านดี ความสูงสม่ำเสมอ ออกดอกพร้อมเพรียงกัน ควรสั่งล่วงหน้าเพื่อจะได้เมล็ดใหม่คุณภาพดี

CLE100 Mix

CLE101 Brush

CLE102 Lavender

CLE103 Rose

CLE104 White

ขนาดช่อดอก  15 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ความสูงต้น100-120 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะกลบ
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก20-25 วัน
วันเพาะถึงวันออกดอกสวย75-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดไพร์ม ซีดส์
เหมาะสำหรับประดับแปลง 
ฤดูกาลปลูก                                         ทุกฤดู 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ สำหรับปลูกเป็นทุ่ง

               สร้อยไก่ Celosia

               ซัลเวีย Salvia

 ไม้ใบ Foliage

 ผัก และสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย