Color Grass Anemanthele หญ้าประดับ แอนนีแมนเธเล่ 

                           Sirocco เชอรอคโค่  หญ้าสีประดับ จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีชมพูเมื่ออากาศเย็น ชอบแดดจัด โตเร็ว แข็งแรง สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งตกแต่งประดับตามขอบทางเดิน จัดสวนร่วมกับไม้ประดับอื่นๆ หรือปลูกในกระถางขนาดใหญ่

GRA101 Anemanthele Sirocco

ความสูงต้น35-40  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง50-60 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก35-40 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน70-75 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด

ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย