Color Grass หญ้าประดับ

                          Grass Bunny Tails หญ้าหางกระต่าย บันนี่ เทลส์  หญ้าหางกระต่าย เป็นหญ้าประดับสีขาว ขนปุยนุ่ม ลักษณะคล้ายขนที่หางกระต่าย เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักดอกไม้ สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้หลากหลาย เช่น ปลูกประดับแปลง ปลูกแซมร่วมกับดอกไม้อื่น ทำเป็นดอกไม้แห้ง ปลูกได้ง่าย โตเร็ว ชอบดินร่วนหรือดินปนทราย ชอบอากาศเย็น หากปลูกในสภาพอากาศร้อนควรพรางแสงช่วย

GRA124 Bunny Tails

ความสูงต้น50-60 ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง25-30 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน100-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดธรรรมชาติ
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู  (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย