Color Grass Carex หญ้าประดับ แคเร็กซ์

หญ้าประดับที่สามารถปลูกได้ข้ามปี ใบเรียวยาวแตกกอได้ดี ขนาดของกอจะใหญ่ขึ้นตามขนาดกระถางหรือปลูกลงดิน ทนแล้งทนร้อน

image
Amazon Mist
อเมซอน มิสท์
image
Bronco
บรองโก
image
Phoenix Green
ฟินิกซ์ กรีน
image
Red Rooster
เรด รูสเตอร์
 Amazon Mist
อเมซอน มิสท์
Bronco
บรองโก
Phoenix Green
ฟินิกซ์ กรีน
Red Rooster
เรด รูสเตอร์
ความสูงต้น50-70 ซม.25-30 ซม.50-70 ซม.50-70 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง30-40 ซม.30-40 ซม.30-40 ซม.30-40 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ดไม่กลบเมล็ดไม่กลบเมล็ดไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก7-10 วัน7-10 วัน7-10 วัน7-10 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก40-45 วัน40-45 วัน40-45 วัน40-45 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน110-120 วัน110-120 วัน110-120 วัน110-120 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดดชอบแสงแดดชอบแสงแดดชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ตเมล็ดมัลติแพลเล็ตเมล็ดมัลติแพลเล็ตเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลงกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดูทุกฤดูทุกฤดูทุกฤดู 

  สั่งซื้อสินค้า

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย