Color Grass Festuca หญ้าประดับ เฟซตูก้า

                          Festina เฟสติน่า  หญ้าประดับสีเขียวเหลือบน้ำเงิน ปลูกง่าย โตเร็ว ทนแล้งและทนร้อน ขนาดกอจะใหญ่ขึ้นตามขนาดกระถางหรือปลูกลงดิน ปลูกประดับในแปลงร่วมกับไม้ดอกอื่นๆได้ดี

GRA110 Festuca Festina

ความสูงต้น30-40  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง25-35 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไร ชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่ายเมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย