Color Grass Isolepis หญ้าประดับ ไอโซเลปิส

                           Live Wire ลีฟ ไวเออร์  เป็นหญ้าประดับที่ดึงดูดสายตาได้ดี ใบเรียวยาว ปลายใบจะมีดอกเล็กสีขาวทั่วทั้งทรงต้น ใบมีสีเขียวอ่อน แตกกอในลักษณะโค้งลง ชอบน้ำ ทนร้อน มีอายุการใช้งานที่นาน

GRA113 Isolepi Live Wire

ความสูงต้น15-20  ซม.  สั่งซื้อสินค้า
ทรงพุ่มกว้าง40-45 ซม.
กลบเมล็ดตอนเพาะไม่กลบเมล็ด
จำนวนวันที่งอก5-7 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก25-30 วัน
วันเพาะถึงวันพร้อมใช้งาน80-90 วัน
ชอบแสงแดด /ร่มรำไรชอบแสงแดด
ลักษณะเมล็ดที่จำหน่าย เมล็ดมัลติแพลเล็ต
เหมาะสำหรับกระถาง, ประดับแปลง
ฤดูกาลปลูกทุกฤดู (ฤดูฝนควรปลูกในโรงเรือน) 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ตัดดอกพันธุ์ใหม่ 

               มหาโชค Prime

               ทเวนตี้ Twenty

               วังเวียง Vang Vieng

               ซันชายน์ Sunshine

 ไม้ใบ Foliage

 ผักและสมุนไพรฝรั่ง 

    ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย